Projectes

Auditoria elèctrica a una planta d’embotellament a Cap Verd

Instal·lació elèctrica per a complex agroalimentari a Vic

Projecte d’aspiració en una bòbila a la ciutat d’Orà, Algèria

Projecte d’elements de seguretat per a planta hidroelèctrica a Catalunya