Instal·lacions hidràuliques

Disseny i construcció hidràulica

Tractament d'aigues, transport industrial o agrícola i ramader.

Servycat és conscient del gran valor i cost que representa una bona gestió de l’aigua, per això dissenyem i construïm instal·lacions per optimitzar-la, racionalitzar-la i fer-ne un bon ús.

Desenvolupem projectes de tractaments d’aigua potable i residual, així com el seu transport i emmagatzematge en les millors condicions i segons les necessitats del client, tant per a l’ús industrial, agrícola i ramader com de boca.